Рівні знання іспанської мови - Priority School

Рівні знання іспанської мови

14 Гру 2021

Досить часто при прийомі на роботу в компанію, що має ділові зв’язки з іспаномовними партнерами, кандидата на вакансію просять вказати рівень знання іспанської мови. Також цей критерій, підтверджений результатами тесту, потрібно при заповненні заявки на навчання до ВНЗ Іспанії, в ряді інших сфер діяльності. Так що таке рівні мови, і чим вони відрізняються?

Система рівнів вивчення іспанської мови розроблена для визначення мовної компетенції і обсягу знань у студентів, здобувачів. У традиційній системі шість рівнів різної складності. Про кожний розкажемо детальніше. рівні іспанської мови


Рівень іспанської А1

Базовий рівень – той етап, з якого починається вивчення іспанської мови. Знання, отримані у межах цього курсу, не дають можливості легко і швидко спілкуватися з носіями, проте вони відкривають можливості для подальшого вивчення мови.

Іспанська початковий рівень знання мови передбачає, що людина володіє наступними мовними навичками:

 • здатність представити себе або товариша;
 • розуміння і відтворення коротких речень привітання, прощання, вибачення, подяки;
 • вміння пояснити співрозмовнику, що ви його не розумієте, висловити прохання говорити повільніше, погоджуватись;
 • здатність коротко, окремими фразами описати людей, події, об’єкти.

Власне, людина, що володіє іспанською рівнем А1, може висловлюватися на повсякденні теми, про побутові дії, плани і наміри, використовуючи короткі речення.

Іноземцю, який володіє рівнем А1 іспанської мови, знайомі:

 • алфавіт, правила транскрипції, інтонації;
 • лічба і цифри, календар;
 • іменники, прикметники, початкові форми дієслів, прислівники;
 • артиклі, вказівні та присвійні займенники;
 • базові фрази (вітання, запрошення, прохання);
 • прості запитання.

Студенти знайомляться з відмінюванням широко вживаних правильних і неправильних дієслів, що дозволяє їм правильно спілкуватися іспанською мовою на базовому рівні.

На засвоєння перелічених навичок з нуля потрібно від 60 академічних годин. В кінці курсу «Іспанська мова початковий рівень» слухач отримує можливість вести спілкування в простих ситуаціях – зробити покупку, замовлення в кафе, дізнатися дорогу до потрібної локації, коротко розповісти про себе, проведений день. Людина, яка володіє навичками початкового рівня іспанської мови вміє складати прості тексти, у неї не виникає складнощів з перекладом запропонованих матеріалів, в тому числі зі словником.

Також слухачам надається інформація про життя і традиції, звички іспанців. Студенти знайомляться з основними історичними подіями та особами Іспанії. Культурні аспекти важливі, щоб людина, яка вивчає мову, максимально занурилася в іспанське середовище.

Аудіювання: Студент розрізняє слова і прості фрази, що стосуються побутових ситуацій.

Читання: Слухач справиться з перекладом слів і простих речень в оголошеннях, плакатах, дитячих книгах.

Діалог: Підтримає діалог, якщо співрозмовник говорить простими реченнями на побутові, загальногромадянські теми.

Монолог: Слухач, використовуючи прості слова, коротко і поверхнево може розповісти про своє життя, дім, роботу.

Рівень іспанської А2

Студент, що оволодів цим рівнем, сприймає фрази і речення на іноземній мові. Спілкування стосується основних сфер життя (покупки, подорожі, здоров’я). Слухач здатний підтримати діалог на загальногромадянські теми.

На засвоєння цього рівня іспанської мови приділяється 120 годин. Цей час необхідний, щоб слухач навчився складати, відтворювати і розуміти часто вживані речення на повсякденні теми. Студент, що оволодів мовним рівнем А2, може розповісти про себе простими фразами. Хобі, робота, сім’я, інші побутові теми доступні для діалогів людині, яка подолала цей мовний кордон.

Студенти впевнено використовують в розмові і письмі часові форми. Їм не складно говорити про події, що відбулися. Розмова слухача стає багатою і цікавою, людина легко підтримує просту бесіду з іспанцем.

Говорячи про навички, важливо зазначити, що вивчення рівня іспанської А2 дозволяє:

 • граматично правильно описати минуле, висловити сподівання на майбутнє;
 • проводити порівняння речей, відчуттів, ситуацій;
 • розпитувати, висловлювати побажання, думки, потреби і вподобання.

Студент, який опанував рівень А2 іспанської мови, зрозуміло висловлюється на побутові теми. Він розуміє швидку іспанську мову і реагує на неї, висловлюючи емоції, пропонуючи щось.

Граматичні аспекти програми вивчення передбачають повторення і закріплення матеріалу, освоєного під час проходження рівня А1. Слухачам пропонується розширити сферу використання дієслів. Вивчається їх використання в майбутньому і минулому незавершеному часі. Освоюються навички прямої і непрямої мови, застосування займенників.

На цьому рівні іспанської мови особливе значення приділяється вивченню норм і моралей в Іспанії. На прикладі документальних і художніх фільмів, книг студенти знайомляться з традиціями спілкування іспанців в колі сім’ї.

Аудіювання: Слухач розуміє іспанською мовою окремі фрази, що стосуються повсякденних тем (родини, побуту, здоров’я, роботи).

Читання: Людина з цим мовним рівнем вміє отримувати інформацію із простих текстів: брошур, меню, оголошень, розкладів.

Діалог: Студент здатний спілкуватися на побутовому рівні за умови повільної вимови співрозмовника. Знань недостатньо, щоб вести розмову невимушено.

Монолог: Людина може розповісти про себе, сім’ю, навчання, роботу. Знання дозволяють сформулювати прохання, побажання.

Рівень іспанської В1

Знання цього курсу спрямовані на освоєння студентом основних навичок спілкування з іспаномовним співрозмовником. Студент розуміє мову, побудовану з коротких простих речень, відповідає на них чіткими фразами. Знання допоможуть в чужій країні впевнено почувати себе в будь-якій ситуації, розповісти про себе, підтримати спілкування на визначені теми.

Щоб слухач освоїв рівень іспанської В1, знадобиться не менше 120 академічних годин. По завершенню курсу отримані знання допоможуть студенту впевнено спілкуватися з носієм. Подорож і тривале перебування в Іспанії стає максимально комфортним. Людина, що володіє рівнем В2, легко переносить побутові та позаштатні ситуації. Слухачі підтримують діалог з носієм на всі основні теми життєдіяльності.

Під час навчання студенти здобувають такі навички:

 • впевнено описують деталі подій, що відбулися;
 • зі всіма нюансами можуть описати плани на майбутнє, висловлюють наміри, цілі;
 • дають оцінку ситуаціям, вчинкам;
 • висловлюють згоду і незадоволення;
 • можуть грамотно побудувати діалог, щоб дізнаватися про плани, здоров’я, минуле і майбутнє іншої людини.

Граматика рівня В2 передбачає:

 • повторення раніше пройденого матеріалу;
 • більш глибоке вивчення форм дієслів, особливостей використання невизначених займенників, прикметників.

Щоб занурення студентів в іспаномовне середовище було максимальне, їм пропонується вивчення: іспанських традицій і свят, кухні.

Аудіювання: Слухач розуміє основні речення, повільні висловлювання в межах літературної норми. Розуміння мови в новинних телепрограмах, передачах прикладного характеру, дитячих пізнавальних фільмах.

Читання: Студент цього рівня розуміє тексти побутового спілкування, описані події, наміри в особистому листуванні.

Діалог: Людина, яка оволоділа цим рівнем, спілкується іспанською мовою в побутових ситуаціях, без труднощів підтримує розмову на знайому тему.

Монолог: Він впевнено говорить іспанською мовою про себе, враження, самопочуття, розповідає про плани і побажання. Добре дається переказ історій, сюжетів, висловлення свого ставлення на різні побутові теми.

Рівень іспанської В2

Слухач, який підтвердив володіння рівнем мови В2, розуміє сенс складних текстів на загальногромадянські і вузькі теми. Він може говорити іспанською мовою швидко, без підбору слів і інших труднощів. Студент здатен складати і демонструвати оточуючим детальні повідомлення на основні теми, аргументовано висловлювати думку.

Щоб освоїти рівень В2 іспанської, потрібно 180 уроків. По завершенні курсу слухач впевнено і спокійно зможе спілкуватися з іспанцем. Ніяких мовних зусиль не потрібно докладати, щоб використовувати в діалозі всі граматичні структури. Студенти дивляться кіно в оригіналі, читають художню літературу, пресу, чітко і правильно розуміючи основну їхню ідею. Багато людей, які успішно освоюють даний рівень, вирішують завершити навчання, так як отриманих знань і навичок їм вистачає для комфортного перебування в іспаномовному середовищі. Їм залишається тільки практикувати мову і відточувати навички в повсякденному житті, самостійно покращувати рівень.

Що отримує слухач, який закінчив рівень В2? Вміння:

 • пояснювати свої думки, переказувати слова інших людей;
 • висловлювати прийняття або неприйняття, точки зору, аргументуючи її;
 • чітко формулювати думку, рішення, висловлюючи судження, даючи оцінку;
 • виражати емоції: обурення, здивування, радість, страх.

Знання іспанської мови на цьому рівні дозволяє людині давати завдання іншим людям, брати участь у формальних і офіційних зустрічах, писати листи. Слухачі вміють давати оцінку тому, що відбувається, аналізувати судження, формулювати рекомендації.

Граматична складова курсу передбачає повторення пройденого на попередніх курсах вивчення іспанської мови. Освоюється непряма мова. Відточуються навички вживання займенників. В рамках культурної складової студентів знайомлять з марновірствами і прикметами різних країн, вивчається географія іспанської мови. Цікавим буде онлайн-екскурс по головним туристичним місцям.

Аудіювання: Слухач добре розуміє іспанську мову, в тому числі розгорнуті доповіді, складну аргументацію на відомі теми. Він на слух сприймає передачі та репортажі по телевізору, зміст художніх фільмів, герої яких розмовляють класичною мовою.

Читання: Повне розуміння статей і доповідей, сучасної і класичної художньої літератури.

Діалог: Без попередньої підготовки, без підбору слів вільна участь в дискусіях, діалогах, розмовах. Розуміння співрозмовника і впевнена участь в дискусії.

Монолог: Безпроблемне висловлювання щодо широкого кола питань. Аргументація точки зору по побутовим та актуальним питанням.

Рівень іспанської C1

Студент з рівнем С1 легко розуміє об’ємні тексти різного тематичного напрямку. Він здатний переказати матеріал своїми словами, без втрати сенсу, без труднощів з підбором слів. Рівня С1 досить для професійної діяльності, дозволяє брати участь в нарадах, конференціях, в будь-яких проявах професійної діяльності.

Вищі рівні іспанської мови, до яких відноситься С1, вимагають наполегливої праці. Проте слухач отримує в своє розпорядження професійне володіння усіма мовними формами, структурами. Власне, рівнем C1 володіє кожен носій. Мова студента, який досягнув цього рівня, грамотна, зрозуміла для сприйняття оточуючими іспанцями.

Іноземець, який володіє рівнем C1, освоїв розмовну мову, спілкування і листування в діловому стилі. Він розуміє правильно спеціалізовані тексти, що вимагають професійних знань.

Студент, який отримав знання рівня С1, отримує наступні навички:

 • має грамотну мову;
 • впевнено читає іспанською мовою, в тому числі довідники;
 • розповідає оповідання, грамотно використовуючи структури мови;
 • легко описує події, об’єкти;
 • висловлює почуття, озвучує побажання;
 • формулює вимоги;
 • аналізує і наводить аргументи;
 • загалом впевнено вступає в розмову.

Граматика рівня С1 передбачає розбір складних випадків використання дієслів всіх форм в усіх часах, в різних поєднаннях, дієслів з прийменниками, умовних речень. Декілька тем присвячені розмовним виразам, що дозволяє студентам розуміти нелітературну мову. Розбираються порівняння, нейтральні займенники, перифрази, синоніми і антоніми. Повторюється орфографія, транскрипція, наголос, інші базові знання, отримані раніше.

Особлива увага приділяється культурним аспектам. Слухачі знайомляться з діалектами і варіантами іспанської мови. Вивчається інтонація і акцент, характерний для різних регіонів. Це дозволяє студенту, який закінчив цей рівень вивчення іспанської мови, впевнено почувати себе не тільки в центральних регіонах Іспанії, але і в будь-якій іспаномовній країні по всьому світу.

Аудіювання: Слухач здатний розуміти повідомлення, промову, тексти з класичної і нечіткою логічною структурою. Вільно спілкується, легко розуміє телевізійні програми, новини, фільми.

Читання: Розуміння великих наукових, науково-публіцистичних текстів. Розуміння спеціальних статей, інструкцій навіть на відсторонені теми.

Діалог: Студент спонтанно і швидко, без труднощів з підбором слів, висловлює власну думку. Промова зачіпає різноманітні мовні засоби, влучно їх використовує. Він легко формує думки.

Монолог: Слухач зрозуміло, грунтовно висловлює думки, впевнено розповідає про себе, про відомі факти, може ділитися висновками стосовно різних ситуацій.

Рівень іспанської С2

Слухач, який володіє цим рівнем мови, легко розуміє все, що чує і читає. Він знає, як передати інформацію усно і письмово, як подати ці дані логічно і послідовно. Студент рівня С2 впевнено висловлюється без підготовки, спонтанно. Швидкість і точність спілкування, навіть у складних випадках, дуже висока.

Іспанська мова рівня C2 – це найскладніший і найвищий етап володіння іспанською мовою. Далеко не всім слухачам вдається досягти цієї межі. Але тим, хто подолає складності, будуть доступні письмова і розмовна, офіційна і сленговая мова, ділова та технічна. Студент вільно спілкується з носіями мови на експертному рівні, розрізняє стилі мовних конструкцій. Випускники школи можуть з легкістю передати інформацію, отриману з різних джерел, в стислому вигляді без втрати основної думки.

Ті, хто досягають цього рівня освоєння мови, можуть вести структуровану дискусію, аргументовано висловлюючи свою точку зору. Вони озвучують позицію, думку, реагують на заяви опонентів. Вищий рівень знання мови відкриває великі професійні можливості. А отримувати додаткові знання дозволяє вільне читання будь-якої, в тому числі вузькоспеціалізованої літератури іспанською мовою.

Аудіювання: Слухач, який опанував цей курс, добре розуміє іспанську мову. Він з легкістю спілкується на будь-яку тему, здатний розпізнавати діалекти, розуміє сленг.

Читання: Легке читання всіх типів текстів, в тому числі складних інструкцій, спеціальних статей.

Діалог: Безпроблемна участь в будь-якій розмові. Швидке, професійне висловлювання власної думки.

Монолог: Вільна розповідь про себе з використанням будь-яких мовних засобів, логічна побудова повідомлень.

Дізнатися детальніше про кожен із рівнів, про терміни та умови його освоєння, а також про правила прийому в мовну школу іспанської мови ви можете за контактним номером телефону. Наші фахівці будуть раді відповісти на всі ваші запитання.

Коментарі

Ваш e-mail не буде опублікований.