Іспанський алфавіт з транскрипцією та вимовою - Priority School

Іспанський алфавіт з транскрипцією та вимовою

21 Гру 2021

Вивчення будь-якої іноземної мови починається з ознайомлення з її алфавітом, вимова букв та транскрипції. Іспанська не є винятком. Без цих знань буде важко не тільки читати, писати, але і говорити на іспанській.

испанская азбука

Якщо ви плануєте поїздку до Іспанії, одну з іспаномовних країн Латинської чи Північної Америки, якщо вивчаєте мову для розширення кругозору, пропонуємо вам самостійно або в рамках занять у мовній школі познайомитися з іспанським алфавітом.

В Alfabeto o abecedario входять п'ять голосних і двадцять дві приголосних літери. У таблиці показані літери, а також приклади слів, де ці літери зустрічаються.

AamorJojoRterra
BbicicletaKkaraokeSsuelo
CcinturaLlengua  Ttecho 
DdifícilMmamacitaUsecundo
EtemperaturaNnombreVviaje 
FfuerteÑespañol Wkiwi
GgerenteOombligoXexamen 
HhombrePpadreYyogur
IiglesiaQqueridoZzapato

Голосні літери іспанського алфавіту

Тепер ви знаєте скільки літер в іспанському алфавіті. Пропонуємо ознайомитись з тим, як вони читаються. Для цього доповнюємо кожну літеру транскрипцією. Ви зможете дізнатися вимову іспанських літер у різних позиціях.

В іспанському алфавіті голосні "a", "e", "o" відносяться до сильних букв, а "i", "u" вважаються слабкими літерами.

A [a] - Літера вимовляється в словах так само, як і буква [а] українського алфавіту під наголосом. Наприклад: [замовлення], [карта], [Іспанія].

E [е] – Еквівалент української літери [е], коли вона є частиною ударного складу. Для розуміння звучання наводимо приклад із української мови: [етика], [ехо], [екстрений].

I [і] - Ця буква аналогічна українській літері [і]. На початку слова вона вимовляється як [і]. Приклад: [іноземець], [іспанський]. Після голосних цю літеру варто читати як звук [й] у українському слові «буйвіл». А перед голосними буква читається як щілинний звук [й] зі слабким придиханням. Наприклад: viejo [вйехо].

O [о] – Ця літера в ударному і ненаголошеному положенні вимовляється як українська [o] у сильній позиції. Ця голосна ніколи не звучить як [а]. Щоб ви краще зрозуміли, як правильно її вимовляти, пропонуємо кілька прикладів із української мови: [соло], [слон], [ухилення].

U [у] – Ця літера вимагатиме від вас певних мімічних зусиль. Вона звучить як [у], а при вимові, для її правильного звучання, потрібно витягнути губи та скласти їх у трубочку. Наприклад звучання наведемо кілька українських слів, де [у] вимовляється еквівалентно іспанському варіанту: [муха] [луна] [партитура]. Коли ця фонетична одиниця стоїть в одній із наступних комбінацій: "que", "qui"; "gue", "gui", то "u" не читається. Як приклад можна розглянути такі лінгвістичні форми: queso [кесо], guitarrista [гітариста]. Якщо в такій комбінації над буквою «ü» є двокрапка, вона читається аналогічно фонетичній одиниці українського алфавіту [у]. Наприклад, pingüinos [пінгуїнос].

Приголосні літери іспанського алфавіту

Голосні літери в іспанській мові звучать в багатьох випадках та комбінаціях, так само як пишуться. А от із приголосними справа є декілька складнішою. Розбиремо транскрипцію в основних положеннях та виключеннях:

B [бэ] – Ця літера у початковому положенні (стоїть першою) читається як звук [б]. Також вона прочитується в середині слова, якщо стоїть після "m" та "n". Якщо літера розташовується між двома гласними, насамперед приголосними (крім двох згаданих), то її звучання змінюється – звук набуває щось усередненого: як одночасні звуки [б] і [в].

C [се] - У положенні, коли ця літера розташована перед літерами "a", "o", "u", а також усіма приголосними, її вимовляють як [к] у словах українського алфавіту. Наприклад використовуємо слово «ковдра». Є ще один варіант вимови літери: коли вона розташована в слові перед голосними «e» та «i», то вимовляти її потрібно приглушено, як міжзубний [θ].

D [де] - В іспанській мові аналог української літери "д" звучить трохи м'якше, але без приглушення. У першій фонетичній позиції (початку слова) і після приголосних «n», «l» цю букву читають як дзвінкий звук [д], наприклад: dedo [Дедо]. У середині слова її вимовляють не так дзвінко. Наприклад можна навести українське слово [будка]. У цьому випадку язик не притискається до зубів, лише кінчиком стосується їх. Наприкінці слова цей звук настільки послаблюється, майже повністю зникає.

F [ефе] - Це дуже точний аналог літери [ф] українського алфавіту.

G [хе] – Залежно від розташування у слові, а також сусідніх фонетичних одиниць, ця літера може звучати по-різному. Якщо її позиція у слові перед усіма приголосними літерами та голосними «a», «o», «u», а також у комбінаціях «gu», де «u» не звучить, то «g» потрібно читати як твердий і дзвінкий [г]. Інша справа, коли "g" стоїть попереду "e" та "i". У таких позиціях вона читатиметься як твердий глухий [х].

H [аче] - Ця літера ніколи не звучить в іспанських словах. Як приклад: «Hombre» [Омбре]. Ви можете запитати: «Навіщо її писати?». Ну а для аналогії згадайте українське слово "полуниця", де не читається "л" або "сходи", в якій є нечитана буква "х". Навіщо вони у цих словах? Так повелося, і фонетичний аналіз слів допомагає зрозуміти, звідки ці літери в даних лексичних одиницях з'явилися.

J [хота] – Якщо ви зустрінете в іспанському слові цю літеру, читайте її як [х]. Наприклад: "junio" [хуніо].

K [ка] – це еквівалент глухого звуку [к]. Наприклад: "карамель".

L [еле] - В іспанському алфавіті аналог українського звуку [л] звучить набагато м'якше, але не як [л']. Щоб правильно прочитати іспанську букву «l», потрібно доторкнутися кінчиком альвеол.

M [еме] - Повний аналог звуку [м] українського алфавіту. Приклад: "молоко".

N [ене] - Фонетична одиниця "n" еквівалентна звуку [н] українського алфавіту. Приклад: "новини".

Ñ ​​[еньє] – дана фонетична одиниця «ñ» в іспанському алфавіті читається як [н']. Наприклад можна навести слова «варення», «коньяк».

P [Пе] - Літеру "p" можна вважати повним аналогом [П] з українського алфавіту.

Q [ку] - Фонетична одиниця використовується тільки в поєднанні "qu", де "u" не читається. І тут «q» читається як [к].

R [eрре] - Ця фонетична одиниця найчастіше вимовляється в словах іспанської мови як звук [р] з українського алфавіту. Між голосними її вимовляють м'яко [р'].

S [есэ] – цей фонетичний символ читається як усереднений звук між [с] та [ш]. У тому випадку, коли літера «s» розташовується перед приголосними літерами «d», «m» або «g», її читають як м'який [з'].

T [те] - Ця фонетична одиниця завжди, у будь-яких положеннях еквівалентна твердому звуку [т] з українського алфавіту. У жодних позиціях, навіть якщо вона стоїть перед голосними, не пом'якшується.

V [уве] – Читання цієї літери в різних положеннях відрізняється. Наприклад, у першій позиції (початок слова) і після дзвінких приголосних звуків "m", "n" вона вимовляється як [б]. У середніх позиціях (середина слова) вона звучатиме як усереднений звук між [б] і [в].

W [уве добле] - Ця літера є еквівалентом "w" англійського алфавіту. Вона вимовляється аналогічно звуку [w] у слові "windsurf".

X [екіс] - Іспанську «х» потрібно читати як поєднання [кс]. Наприклад, "examen" [ексамен].

Y [і гриега] – Ця літера може мати кілька варіантів звучання. Вона може вимовлятися як звук [і] або як [й]. Найчастіше застосовуємо другий варіант, наприклад, «yogur» [йогур].

Z [сета] – Літера «z» звучить як міжзубний звук [θ].

Діграфи

Знати скільки літер в іспанській мові недостатньо. Оскільки є ще кілька важливих особливостей, без яких фонетику цієї мови вивчити неможливо. Так, іспанський алфавіт містить 5 диграфів (dígrafos) – поєднань двох букв, що використовуються в певних словах і мають певну вимову. Виглядають диграфи так:

ДДіграфППриклад  в слові
СCHc coche 
L LLlllllamada
GGUg guerra
QQUqguerido
R RRttterra

Отже, іспанські літери, що пишуться у певних поєднаннях, називаються діграфами. Правила їх читання зберігаються для будь-якої позиції в словах і залишаються незмінними:

 • Поєднання "ch" слід вимовляти у всіх положеннях як російський звук [ч], наприклад: champaña [чампанья].
 • Поєднання "ll" звучить у лінгвістичних одиницях як короткий м'який звук [й']. Наприклад, "lluvia" [йувіа], anomenaть [йамада].
 • Діграф "rr" часто зустрічається в середині слова між двома голосними літерами. Він читається як подвійний дзвінкий звук [рр].
 • Поєднання "gu" перед "e", "i" читається як російський звук [г], а [u] не вимовляється (крім поєднання ).
 • Поєднання "qu" перед "e", "i" читається як російський звук [к], а [u] не вимовляється (крім поєднання ).
азбука испанского языка

Наголос в іспанській мові

Недостатньо вивчити іспанський алфавіт, щоб впевнено читати і говорити цією мовою. Є ще деякі особливості вимови, які слід враховувати. Один з найважчих моментів – зрозуміти, який склад падає наголос. Від цього часто залежить сенс фрази, оскільки є низка слів, написання яких схоже, і саме від наголосу залежить, який сенс воно несе. Наприклад: "" перекладається як займенник "ти", а "tu" - як займенник "твій". «» перекладається як частка «так», а «si» слід перекладати як підпорядкований союз «якщо».

Освоюючи читання іспанських текстів, враховуйте іспанську вимову, слідуючи за таким алгоритмом:

 • У всіх іспанських словах, які закінчуються на голосну літеру, наголос падає на передостанній склад. Наприклад, «boda» [бóда].
 • Для слів, які закінчуються на приголосні літери «n» і «s», наголос також посідає передостанній склад.
 • Для інших випадків слова читаються з наголосом на останньому складі. Наприклад, "cantar" [кантар].
 • Для всіх випадків-виключень проставляється графічний знак наголосу, що допомагає дотримуватися норм іспанської вимови. Наприклад, коли в слові є буква á, é, í, ó, ú, наголос падатиме на неї.

Важливо пам'ятати, що голосні літери навіть у ненаголошеному становищі вимовляються чітко. Наприклад, замість ненаголошеного звуку [о] не можна вимовляти звук [а], замість ненаголошеного звуку [е] не вимовляють звук [і], як це часто трапляється в українській мові.

Як швидко вивчити іспанську абетку?

Існує кілька перевірених методик, які часто використовують і в дитячих, і в дорослих групах для швидкого запам'ятовування іспанського алфавіту:

 • Картки. Напишіть на 27 невеликих картках (розміром із візитку) літери іспанського алфавіту. З іншого боку дрібним шрифтом напишіть назву літери з транскрипцією. Попросіть членів сім'ї допомогти вам. Віддайте колоду картинок вашому помічнику. Нехай він витягає з колоди в довільному порядку картку і просить вас озвучити, яка літера зображена. Перевірити вас він зможе завдяки підказці на звороті, що видно тільки йому. Пробігайте по всіх картках 1-2 рази на день, вже на 3-4 колі ви запам'ятаєте назви літер з асоціації з їх написанням.
 • Пісні та скоромовки. У мережі можна знайти цікаві пісеньки-лічильники, скоромовки, які допомагають вивчити іспанську абетку. Повторюючи речення у певному ритмі, запам'ятати літери набагато легше.
 • Асоціації. Знайдіть серед предметів постійного побуту ті, що починаються на різні літери алфавіту. Наприклад, "A". З цієї літери починається слово «amigo», яке перекладається як «друг». Або "C". З цієї літери починається слово «cabeza» [кабеса], яке перекладається з іспанської мови як «голова».
испанский алфавит с транскрипцией и произношением

Швидкість мови та вимова в іспанському

Іспанська мова – друга після японського лінгвістичний інструмент за швидкістю говоріння. Іспанці говорять швидко, «тараторять». Однак не варто боятися, що мова носія буде для вас незрозумілою. Завдяки великій кількості голосних звуків у мові лексика сприймається вухом співуче.

Велика кількість голосних звуків у словах і на стиках слів може стати певною перешкодою для початківців, хто тільки намагається осягати ази іспанської мови. Їм може здатися, що межі між словами та реченнями відсутні. Але поступово ті, хто продовжують вивчати мову, починають розрізняти ці межі, чути та розуміти кожну лінгвістичну одиницю та пропозицію загалом.

Скорость речи и произношение в испанском

Вимова та акцент в іспанській мові

Вивчити іспанську нескладно. Достатньо просто почати говорити на ньому. За акцент можна не переживати, оскільки велика кількість діалектів іспанської мови згладжує жорсткі критерії вимови.

Іспанці та латиноамериканці дуже люблять свою мову, і будь-яке прагнення з боку іноземців його пізнати, всіляко підтримується і заохочується. Тому до помилок у вимові вони будуть ставитися поблажливо. Балакайте іспанською? Це чудово, вважають носії. А у разі мовних труднощів вони вам із задоволенням допоможуть жестами! Взагалі, для тих, хто запитує, як швидко вивчити мову, є відповідь. Спілкуватися з носіями, навчитися розуміти та розрізняти просте розмовне мовлення, освоїти сленг. Поступово ви самостійно заговорите.

Де вивчати іспанську мову?

Алфавіт іспанської можна порівняти з таблицею множення. Достатньо один раз вивчити його, щоб надалі використовувати його при подальшому вивченні лексичного інструменту. Адже не знаючи, як звучать ті чи інші літери, неможливо буде правильно читати слова та речення.

Щоб освоїти всі тонкощі самого алфавіту, транскрипції та складання лінгвістичних конструкцій, найкраще скористатися однією з ефективних форм навчання: у групах лінгвістичної школи або на індивідуальних заняттях з викладачем. Але навіть якщо ви вирішили самостійно вивчати іспанську мову, обов'язково дотримуйтесь методичності: відповідально повторюйте вивчений матеріал, вивчайте нові слова в контексті, послідовно вибирайте лексичні теми.

алфавит испанский

У вас є можливість записатися на курси іспанської мови в Києві або навчатися віддалено. Ефективні методики допомагають швидко заговорити іспанською.

Коментарі

Ваш e-mail не буде опублікований.